Saxon

Saxons, n.


Seaxe (m. pl. i) ♦ Seaxan (m. pl. an), v.h.a. Sahsun > all.m. Sachsen. Saxons continentaux (E)aldseaxe (m. pl. i) ♦ Ealdseaxan (m. pl. an) ♦ Seaxe (m. pl. i) ♦ Seaxan ←. Saxons de l’est (E)aldseaxe (m. pl. i) ♦ Ealdseaxan (m. pl. an) ♦ Ēastseaxe (m. pl. i) ♦ Ēastseaxan (m. pl. an). Saxons de l’ouest Westseaxe (m. pl. i) ♦ Westseaxan (m. pl. an). Saxons du sud Sūþseaxe (m. pl. i) ♦ Sūþseaxan (m. pl. an).