serpent

serpent, n.


draca (m. an) > a.m. drake, v.h.a. tracho > all.m. Drache ♦ nǣd(d)re (f. ōn) > a.m. adder, got. nadrs (m. a), v.n. naðr (m.), v.n. naðra, v.h.a. nātara (f. ōn) > all.m. Natter, v.s. nadra ♦ snaca (m. an) > a.m. snake, v.n. snakr/snókr ♦ þrēawend/þrōwend (m. nd) ♦ wyrm/wurm/weorm (m. i) > a.m. worm, got. waurms (m. a), v.n. ormr (m.), v.h.a. wurm (m. i) > all.m. Wurm, v.s. wurm, v.fr. wirm. (SATAN) draca ←. serpents (ESPÈCE) nǣdercynn (nt. ja) ♦ wyrmcynn (nt. ja). serpent lové hringboga (m. an). serpent d’eau wæternǣdre (f. ōn). serpent de verre (orvet) slāwyrm/slāwerm (m. i) > a.m. slowworm. serpent de guerre (FLÈCHE) hildenædre (f. ōn). salle des serpents (ENFER) wyrmsele (m. i). tacheté comme un serpent nǣderfāh.