sinistre

sinistre, adj.


1. (lugubre) deorcful rēonig sw(e)art/swært > a.m. swart, got. swarts, v.n. svartr, v.h.a. swarz > all.m. schwarz, v.s. swart, v.fr. swart ♦ þēostor/þēoster/þēostur/þȳster/þēostre/þī(e)stre/þȳstre, v.s. thiustri, v.fr. thiustere ♦ þēostrig/þȳstrig/þrīostrig.


2.
(mauvais, sombre) dēop/dīop > a.m. deep, got. diups, v.n. djúpr, v.h.a. tiuf > all.m. tief, v.s. diop/diap, v.fr. diop/diap ♦ dēoplic frēcne/frǣcne (ja/jō), v.n. frœkn, v.s. frōkan ♦ hēa(h)lic hefelic hefig/hæfig > a.m. heavy, v.n. hǫfugr/hǫfigr, v.h.a. hebīg/hefīg, v.s. heƀig ♦ hefiglic hefigtȳme/hefigtīme/hefetīmeswǣr/swār/swēr, swǣre (ja/jō), v.n. svárr, v.h.a. swāri (ja/jō) > all.m. schwer, v.s. swāri, v.fr. swēre ♦ sw(e)art ←.