soûler

soûler, v.


1. vt. drencan > a.m. drench, got. dragkjan, v.n. drekkja, v.h.a. trenchen > all.m. tränken {Vf1}, v.s. drenkian, v.fr. drenka/drinka/drinsa ♦ fordrencan (Vf1) ♦ (ge)druncnian (Vf2) ♦ (ge)indrencan (Vf1) ♦ of drincan (VF3) ♦ oferdrencan (Vf1), v.h.a. ubartrenkjan ♦ ondrencan (Vf1).


2.
se soûler, vp. druncen gedrincan (VF3) ♦ (ge)druncnian (Vf2), v.h.a. trunkanēn (Vf3) ♦ geonddrencan (Vf1) ♦ oferdrencan ← ♦ oferdrincan, v.h.a. ubartrinkan {VF3} ♦ ondruncnian (Vf2).