spolier

spolier, vt.


ārydd(r)an (Vf) ♦ berēafian > a.m. bereave, got. biraubōn, v.h.a. biroubōn > all.m. berauben {Vf2}, v.s. birōƀon, v.fr. birāvia ♦ berēofan (VF2) ♦ berȳfan (Vf) ♦ berȳpan (Vf1) ♦ bestrīpan/bestrȳpan (Vf) ♦ bestrūdan (VF7) ♦ copian (Vf2) ♦ gefandian (Vf2) ♦ gehrespan (Vf) ♦ (ge)hȳþan/(ge)hīþan (Vf) ♦ (ge)rī(e)pan/(ge)rȳpan (Vf1) ♦ gestrūdan (VF2) ♦ (ge)strūdian (Vf) ♦ gewinnan (VF3), got. gawinnan, v.h.a. giwinnan > all.m. gewinnen, v.s. gewinnan ♦ hlōþian (Vf1) ♦ onberan (VF4) ♦ sceaþian > a.m. scathe, v.n. skaða, v.h.a. skadōn > all.m. schaden {Vf2}, v.fr. skathia ♦ strīdan (VF1) > a.m. stride, v.n. stríða, v.h.a. strītan (VF1) > all.m. streiten, v.s. strīdian, v.fr. strīda.