strict

strict, adj.


1. (DISCIPLINE) stræclic/streclic. (RÈGLE RELIGIEUSE) regolfæst/ragolfæstregollic/regellic.


2.
(sévère, dur) dēor/dīor/dȳrforheard geornful/gearnfulh(e)ard (a/ō) > a.m. hard, got. hardus (u), v.n. harðr (a/ō), v.h.a. hart(i) (ja/jō) > all.m. hart, v.s. hard, v.fr. herd ♦ hetelic, v.h.a. hazlīh, v.s. hetilīk ♦ nearu/nearo (wa/wō) > a.m. narrow, v.s. naru ♦ (h)rēþe/rǣþe/rēde (ja/jō) ♦ rēþemōd stīþ, v.fr. stīth ♦ stīþlic stræc/strecstrang/strong > a.m. strong, v.n. strangr, v.h.a. strengi (ja/jō) > all.m. streng, v.s. strang, v.fr. strang ♦ stranglic, v.h.a. stranglīh ♦ strenge styrne/stirne > a.m. stern ♦ swīþlic þearlþearlwīs(lic) unblīþe (i), v.h.a. unblīdi (ja/jō) ♦ unrōt.