succomber

succomber, vi.


1. (mourir au combat) āfeallan (VF7) ♦ (ge)cringan/crincgan/(ge)crincan/gringan (VF3) > a.m. cringe ♦ gefeallan (VF7) ♦ gehrēosan (VF2) ♦ licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5}.


2.
succomber à (céder à) underlicgan (VF5) > a.m. underlie.