vaquer

vaquer, vi.


(s’occuper de) befōn on (VF7) ♦ begān in (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ gewindan ymbe (VF3). fait de vaquer à ses affaires ymbgang/embegang (m. a), v.h.a. umbigang (m. a et i).