vite

vite, adv.


(à grande vitesse) ānunga/ǣninga/āningaar(o)dlīce/arudlīce cāfecāflīce/cōflīce fǣrlice/fē(a)rliceforhrædlīce hrædlīce, v.n. hraðliga ♦ (h)raþe/(h)ræþe/hreþe/rade > a.m. rathe, v.h.a. hrado ♦ hwætlīce lēohtlīce/līhtlīce > a.m. lightly, v.h.a. līhtlīhho ♦ of(o)stlīce/efestlīce, v.s. ōƀastlīko/ōfstlīko ♦ recene/ricene/rycene scearplīce > a.m. sharply ♦ snellīce, v.h.a. snellīcho ♦ snēome/snīome, got. sniumundō, v.h.a. sniumo/sliumo/sniuma, v.s. sniumo ♦ spēdum swiftlīce unāswundenlīce. très vite fullraþe/ful(h)ræþe. le plus vite (le premier) radost. aller vite āþringan (VF3) ♦ bei(e)rnan/beyrnan (VF3) ♦ (ge)iernan/(ge)yrnan, (ge)rinnan > a.m. run, got. garinnan {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3) ♦ (ge)rǣsan (Vf1), v.n. rasa (Vf2) ♦ (ge)recan (Vf1) ♦ racian (Vf2) ♦ sc(e)otian (Vf2) ♦ snēowan/snōwan (VF7/VF2), got. (ga)snīwan (VF5), v.n. snúa (VF7).