vorace

vorace, adj.


1. (glouton) ælegrǣdig etol felaǣtefrec/fræc/fric, got. friks, v.n. frekr, v.h.a. frehh > all.m. frech ♦ frecful/fræcfulfrett fret(t)ol gīf(e)re grǣdig/grēdig > a.m. greedy, got. grēdags, v.n. gráðugr, v.h.a. grātag, v.s. grādag ♦ micelǣte oferǣteoferet(t)ol/ofereotol ofergīfreslītendlic wambscyldig. (affamé) mǣþlēas.


2.
(destructeur) āhȳþende āwēstende dēadlic > a.m. deadly ♦ etende etolgīf(e)re grǣdig ← ♦ grimlic, v.n. grimmligr ♦ grim(m)/grym > a.m. grim, v.n. grimmr, v.h.a. grimm (ja/jō) > all.m. grimm, v.s. grim, v.fr. grim ♦ heardhīþende heorugrǣdighȳþende numol/numel/næmol/numultōlȳsendlic/tōlīsendlic tōwyrpendlic/tōweorpendlicwælgrim(m) wōdfrec/wōdfræcwurpol/wurpul.


3.
(avide, cupide) fǣrendegīf(e)re rēafigende rēafol rīsende.