vous

vous, pr. pers.


nom. > a.m. ye, got. jūs, v.n. ér, v.h.a. ir > all.m. ihr, v.s. gi/ge, v.fr. ī/jī/gī.

acc. ēow > a.m. you, got. izwis, v.n. yðr, v.h.a. iuwih > all.m. euch, v.s. eu/iu, v.fr. iu/io.

gén. ēower > a.m. your, got. izwara, v.n. yðar, v.h.a. iuwēr > all.m. euer, v.s. euwar, v.fr. iuwer.

dat. ēow > a.m. you, got. izwis, v.n. yðr, v.h.a. iu > all.m. euch, v.s. eu/iu, v.fr. iu/io.

vous deux git/gyt, got. jut, v.n. it, v.s. git.