bélier

bélier, n.


(ANIMAL) ramm (m.) > a.m. ram, v.h.a. ram > all.m. Ramme ♦ weþer (m. a) > a.m. wether, v.n. veðr, v.h.a. widar > all.m. Widder. bélier consacré hālgungram (m.). (ENGIN DE GUERRE) ramm ←. (SIGNE DU ZODIAQUE) ramm ←.