burette

burette, n.


bytt(e)/bitt (f.) > a.m. butt, v.n. bytta (f.). burette d’huile elebytt (f.) ♦ elefæt (nt. a).