caler

caler, vt.


(soutenir) āfōn (VF7) ♦ āhabban (Vf3) ♦ andwreþian āwreþian (Vf1) ♦ bewreþian (Vf1) ♦ (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ underberan (VF4) ♦ underhebban (VF6) ♦ underlecgan > a.m. underlay, v.h.a. unterleggen {Vf1} ♦ underþēodan/underþī(e)dan/underþȳdan (Vf1), v.h.a. untartiuten ♦ underwre(o)þian/underwriþian/underwryþian (Vf1) ♦ ūpāwegan (VF5) ♦ wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan {VF5}. caler avec des coussins/des oreillers gebolstrian (Vf).