claquer

claquer, v.


1. vi. berstan (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten, v.s. brestan (VF3), v.fr. bersta (VF3) ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ gryrran (Vf) ♦ stunian (Vf2) ♦ swēgan (Vf). (DENTS) cwacian (Vf2) > a.m. quake. claquer des mains flōcan (VF7 et Vf1) ♦ hafetian (Vf) ♦ plegan/plægan (Vf2), plegian/plægian/plagian (Vf2) > a.m. play.


2.
faire claquer behlemman/behlæmman (Vf) ♦ hlemman (Vf1), v.h.a. hlamōn (Vf2), v.s. hlamon.