clément

clément, adj.


(miséricordieux) ārdǣdeārfæst/ǣrfæst milde (ja/jō) > a.m. mild, got. mild(ei)s (ja/jō), v.n. mildr, v.h.a. milti (ja/jō), v.s. mildi, v.fr. milde ♦ mildelic mildheortlic. être clément envers ārfæstian (Vf) ♦ (ge)ārian (Vf2), v.h.a. ērēn (Vf3). rendre clément gemiltsian/gemildsian (Vf2).