confesser

confesser, v.


1. vt.a. (avouer) andetta bēon/wesan(ge)andettan/(ge)ondettan/andettean/andyttan/andhēttan (Vf1), got. andhaitan (VF7), v.h.a. antheizan. non confessé ungeandet.


b.
(entendre en confession) āscrīfan (ge)scrīfan (VF1), v.n. skrifa (Vf2), v.h.a. scrīban (VF1) > all.m. schreiben, v.s. skrīƀan (VF1), v.fr. scrīva (VF1).


2.
se confesser, vp. bēon/wesan gescrifen geandettan/geondettan (Vf1) ♦ scrifte gān (-mi). personne qui se confesse andettere (m. ja).