confession

confession, n.


1. (aveu) andetla (m. an) ♦ andettung/andetting (m.).

2. (À UN PRÊTRE) andettednes (f. jō) ♦ (ge)andetnes (f. jō) ♦ scrift/scryft (m.) > a.m. shrift, v.n. skript/skrift, v.h.a. scrift (f. i) > all.m. Schrift ♦ scriftsp(r)ǣc (f. ō). entendre en confession (ge)scrīfan (VF1), v.n. skrifa (Vf2), v.h.a. scrīban (VF1) > all.m. schreiben, v.s. skrīƀan (VF1), v.fr. scrīva (VF1). livre sur la confession scriftbōc (f. th. rac.). sans confession ungeandet.

3. confession de foi crēda (m. an) > a.m. creed ♦ (ge)lēafa/(ge)lǣfa (m. an), got. galaubeins (f. i et ō), v.h.a. gilouba (f. ō et ōn), v.h.a. giloubī (f. īn) > all.m. Glaube, v.s. giloƀo.