consumer

consumer, v.


1. vt. (PAR LE FEU) (ge)meltan/(ge)myltan (VF3) > a.m. melt, v.n. melta.

2. se consumer, vp. a. (brûler) bi(e)rnan/beornan/bearnan/byrnan/brinnan > a.m. burn, got. brinnan, v.h.a. brinnan {VF3}, v.s. brinnan, v.fr. burna (VF3) ♦ (ge)bærnan/(ge)bernan > a.m. burn, got. brannjan, v.n. brenna, v.h.a. brennan > all.m. brennen {Vf1}, v.s. brennan, v.fr. berna.

b. (PERSONNE) āmolsnian (Vf2) ♦ hwelian (Vf1/2) ♦ losian (Vf2) > a.m. lose ♦ scrincan (VF3) > a.m. shrink ♦ sēarian (Vf2) > a.m. sear, v.h.a. sōrēn (Vf3) ♦ sīpian/sȳpian (Vf) ♦ swindan, v.h.a. swintan > all.m. schwinden {VF3} ♦ unhālian (Vf).