contrat

contrat, n.


ǣ(w) (f. indécl.), v.h.a. ēwa/ēha (f. ō) > all.m. Ehe, v.s. ēo (m.), v.fr. ā/ē(we)/ēwa (f.) ♦ for(e)sprǣc (f. ō) ♦ forew(e)ard/forwerd (f.) ♦ forewyrd (f. i) ♦ formǣl/formāl (f. et nt.) ♦ (ge)cwide/(ge)cwyde (m. i), v.n. kviðr, v.h.a. quidi/ quiti (m. i) ♦ gemēting (f. ō) ♦ (ge)trēowþ/(ge)trȳwþ/(ge)trīewþ (f. ō) > a.m. truth, v.n. trygðir (pl.), v.h.a. gatriuwida ♦ geþinge/geþynge (nt. ja), v.h.a. gidinga (f. ōn) ♦ geþingþ (f.) ♦ māl/mǣl (nt.), v.n. mál (nt.), v.h.a. mahal ♦ nǣming (f. ō) ♦ se(a)ht/sæht (m. i), v.n. sátt ♦ wǣr, v.n. varar (pl.), v.h.a. wāra {f. ō} ♦ witword (nt. a) ♦ word > a.m. word, got. waurd, v.n. orð, v.h.a. wort > all.m. Wort, v.s. word, v.fr. (w)ord {nt. a}. contrat écrit handgewrit (nt. a) ♦ rǣdengewrit/rǣdinggewrit (nt. a). contrat verbal (ge)cwedrǣden/(ge)cwidrǣden/(ge)cwydrǣden (f. jō) ♦ gecwedrǣdnes (f. jō) ♦ wordgecwide (m. i). convenir par contrat on wedde (ge)sellan (Vf1). passer un contrat avec cēap (ge)drīfan (Vf1) ♦ mangunge drīfan (Vf1) ♦ slēan wedd (VF6).