courir

courir, vi.


1. (ge)iernan/(ge)yrnan, (ge)rinnan > a.m. run, got. garinnan {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3). (SPORT) iernan ←. courir çà et là/de côté et d’autre tōi(e)rnan/tōyrnan/tōrinnan, v.h.a. zerrinnen {VF3} ♦ þocerian (Vf2). courir plus vite que for(e)iernan/foryrnan (VF3). s’épuiser à courir ofirnan (VF3).


2.
(FIG.) courir à sa perte on of(e)ste bēon (-mi).