craquer

craquer, vi.


(BRUIT) berstan (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten, v.s. brestan (VF3), v.fr. bersta (VF3) ♦ breahtmian (Vf) ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ cearcian/cærcian (Vf2) > a.m. chirk > chirp ♦ ceorran (VF3) ♦ gyrran/georran/gi(e)rran (VF3) ♦ hrīscan/hrȳscan stunian (Vf2) ♦ swēgan (Vf).