défavorable

défavorable, adj.


unhālwende wiþ(er)rǣde wiþersæcwiþerweard, got. wiþrawairþs, v.h.a. widarwart, v.s. wiđarward/wiđarword ♦ wiþerweardlic, v.h.a. widarwartlīh. caractère défavorable wiþerrǣdnes (f. jō).