dilapider

dilapider, vt.


āspendan (Vf1) ♦ forspendan (Vf1) ♦ forspillan/forspyllan (Vf1) ♦ forweorpan, got. frawairpan {VF3}, v.s. farwerpan ♦ forwyrcan/forwercan, got. frawaurkjan, v.h.a. firwirken {Vf1} ♦ (ge)fretan > a.m. fret, got. fraitan, v.h.a. fra(e)zzan > all.m. fressen {VF5} ♦ (ge)spillan (Vf1) > a.m. spill ♦ mi(e)rran/merran/myrran > a.m. mar, got. marzian, v.n. merja, v.h.a. marran/merren {Vf1}, v.s. merrian, v.fr. meria ♦ strȳndan (Vf).