expulser

expulser, vt.


(congédier, renvoyer) bēodan ūt (VF2) ♦ fordrīfan, v.h.a. vertrīban > all.m. vertreiben {VF1}, v.s. fordrīƀan ♦ forwrecan (VF5) ♦ (ge)sendan/(ge)sændan > a.m. send, got. sandjan, v.n. senda, v.h.a. senten > all.m. senden {Vf1}, v.s. sendian, v.fr. senda (Vf1).