commencer

commencer, vt et vi.


beginnan > a.m. begin, v.h.a. biginnan > all.m. beginnen, v.s. biginnan {VF3}, v.fr. biginna ♦ fōn (on) (VF7) ♦ ginnan/gynnan (VF3) ♦ inginnan (VF3) ♦ ofgān (-mi) ♦ onfōn, v.h.a. anafāhan > all.m. anfangen {VF7} ♦ onginnan/anginnan, v.h.a. inginnan {VF3} ♦ underginnan/undergynnan (VF3). pour commencer æt/on frymþe.