formule

formule, n.


1. (expression) formala, v.n. formáli (m.) ♦ hī(e)w/hȳw/hēo(w)/hīow (nt. a) > a.m. hue, got. hiwi (nt. ja), v.n. hý. formules de politesse hǣl(u).

2. formule magique g(e)aldor (nt.) ♦ galdorcwide (m. i) ♦ galdorlēoþ (nt. a) ♦ galdorsang (m. a) ♦ galdorword (nt. a) ♦ galung (f. ō) ♦ h(e)agorūn (f. ō) ♦ onsang (m. a) ♦ sang (m. a) > a.m. song, got. saggws (m. i), v.n. sǫngr (m. wa), v.h.a. sanc (m. a) > all.m. Sang, v.s. sang, v.fr. song ♦ wordgaldor (nt.). chanter des formules magiques begalan (VF6) ♦ besingan (VF3) ♦ (ge)galan, v.n. gala, v.h.a. galan {VF6}, v.s. galan.