frêne

frêne, n.


(ARBRE) æsc (m. a) > a.m. ash, v.n. askr (m.), v.h.a. ask (m. i) > all.m. Esche ♦ halswyrt (f. i). de frêne æscen. écorce de frêne æscrind (f.). massif de frênes æscbedd (nt. ja). souche de frêne æscstybb (m.)