hâter

hâter, v.


1. vt. (ge)hradian/(ge)hr(e)aþian/radian (Vf2) ♦ (ge)scyndan/(ge)scendan (Vf), v.n. skynda (Vf1).

2. se hâter, vp. cleacian (Vf2) ♦ efestan (Vf1) ♦ fundian (Vf2), v.h.a. fundian, v.s. fundōn ♦ fȳsan/fēsan, v.n. fýsa {Vf1}, v.s. fūsian ♦ gefōtian (Vf) ♦ (ge)hradian ← ♦ (ge)scyndan ← ♦ (ge)tengan (Vf) ♦ (ge)þringan (VF3), got. þreihan (VF1), v.n. þryngva (VF3), v.h.a. dringan (VF3) > all.m. dringen {VF3}, v.s. thringan ♦ hratian (Vf2) ♦ ofestan (Vf1) ♦ ōnettan (Vf1) ♦ racian (Vf2) ♦ scūdan (VF2) ♦ snēowan/snōwan (VF7/VF2), got. (ga)snīwan (VF5), v.n. snúa (VF7) ♦ snyrian/snirian (Vf1). qui se hâte ofstende. se hâter avant forhradi(g)an (Vf2). se hâter ensemble samodefestan (Vf1).