hélas

hélas, interj.


ǣ ǣ(a)lā ēalāēa(w) ēawlā eglāeg ēowēuwā hēlā hīglā wā/wǣ > a.m. woe, got. wai, v.n. vei, v.h.a. wē > all.m. weh, v.s. wē, v.fr. wē ♦ lā wā weg lā/wei lā wei lā weg/weg lā weg > a.m. wellaway > welladay ♦ wel wel lā wel.