je

je, pr. pers.


nom. ic/ig/ih > a.m. I, got. ik, v.n. ek, v.h.a. ih > all.m. ich, v.s. ik, v.fr. ik.

acc. mē/mec > a.m. me, got. mik, v.n. mik, v.h.a. mih > all.m. mich, v.s. mi(k)/me.

gén. mīn, got. meina, v.n. mín, v.h.a. mīn > all.m. meiner, v.s. mīn.

dat. > a.m. me, got. mis, v.n. mér, v.h.a. mir > all.m. mir, v.s. mi/me.


je ne sais lequel
, je ne sais qui nāt hwilc/nāt hwylc. je ne sais quoi nāt hwæt. je ne sais quoi encore gehū elles.

pas moi ne ic/nic(c).