lacis

lacis, n.


(h)nett/nyt (nt. ja) > a.m. net, got. nati (nt. ja), v.n. net (nt.), v.h.a. nezzi (nt.) > all.m. Netz, v.s. netti, v.fr. nette.