naturel

naturel, adj. et n.


1. adj.a. (congénital, inné) cwiþenlic(ge)æþele, v.n. aðal, v.h.a. edili > all.m. edel {ja/jō} ♦ gecynde > a.m. kind ♦ (ge)cyndelic/(ge)cundelic > a.m. kindly ♦ ongeboren. être naturel à bēon/wesan gelōgod on clengan (Vf) ♦ cli(o)fian/cleofian/clyfian (Vf2) > a.m. cleave, v.h.a. klebēn (Vf3) > all.m. kleben, v.s. kliƀon ♦ onclifian/oncleofian/onclyfian (Vf2) ♦ oþclīfan (VF1) ♦ stician on (Vf2). qui n’est pas naturel à qq. frem(e)de/fremþe (ja/jō), got. framaþs, v.h.a. framadi/fremidi > all.m. fremd, v.s. fremiđi/fremethi/fremit, v.fr. framd/fremed ♦ ungebyrde.

b. (caractéristique, normal) caractère naturel æþelborennes (f. jō) ♦ gebyrd/gebird (f. i), got. gabaurþs (f. i), v.n. byrð (f.) > a.m. birth, v.h.a. giburt (f. i) > all.m. Geburt, v.s. giburd (f.), v.fr. berth (f.) ♦ (ge)cynd/(ge)cind (nt. ja) > a.m. kind, v.s. kind (nt.). état naturel (ge)cynd ← ♦ gesce(a)ft/gescæft, got. gaskafts {f. i} ♦ gesce(a)p/gescæp (nt. a), v.s. giskap. qui n’est pas naturel un(ge)cyndeungecynd(e)lic/ungecindelic/ungecynelic. de manière peu naturelle ungecyndelīce.

c. (PERSONNE) bilewit/belewit(e)/bilewet/byl(y)wit/bylwet. (simple, sans artifice) ānf(e)ald, got. ainfalþs, v.n. einfaldr, v.h.a. einfalt, v.s. ēnfald, v.fr. ēnfald.

d. (≠ légitime : ENFANT) sunderboren.

e. (sans ornements) unbegānunfrætewod/unfratewod ungefrætwodungeglenged unrēnod/unregnod.

f. (GRAMM. : GENRE) gecyndelic.

2. n. (caractère) heorte (f. ōn) > a.m. heart, got. hairtō (nt. an), v.n. hjarta (nt. an), v.h.a. herza (nt. an) > all.m. Herz, v.s. herta/herte (nt. an), v.fr. herte/hirte (f. ōn). qui a un bon naturel ē(a)þe, v.n. auð-, v.h.a. ōdi {ja/jō}, v.s. ōđi ♦ īeþe (ja/jō).