ni

ni, conj.


ēac ne nā hwæþer/nō hwæþer/nāwþer/nō(w)þer/nāþor > a.m. neither ♦ ne, got. nih, v.n. né ♦ ne nymþe. ni…ni nā…nā hwæþer…nenāhhwæþer ne…nenō(w)þer…neni…ni même ne…ne ēac.