nous

nous, pr. pers.


nom. > a.m. we, got. weis, v.n. vér, v.h.a. wir > all.m. wir, v.s. wī, v.fr. wī.

acc. ūs > a.m. us, got. uns/unsis, v.n. oss, v.h.a. unsih > all.m. uns, v.s. ūs, v.fr. ūs.

gén. ūre > a.m. our, got. unsara, v.n. vár, v.h.a. unser > all.m. unser, v.s. ūser, v.fr. ūser.

dat. ūs > a.m. us, got. uns/unsis, v.n. oss, v.h.a. uns > all.m. uns, v.s. ūs, v.fr. ūs.

nous deux wit, got. wit, v.n. vit, v.s. wit ♦ wit + nom twā. à nous deux (ensemble) mid unc twīh.