obstruer

obstruer, vt.


1. (boucher) betȳnan/betī(e)nan, v.h.a. bezūnen > all.m. bezäunen {Vf1} ♦ fordemman, got. faurdammjan {Vf1} ♦ fordyttan/fordettan/fordittan/forduttan (Vf) ♦ forhabban (Vf3) ♦ forpyndan (Vf) ♦ forsittan (VF5) ♦ forstoppian (Vf) ♦ fortimbran (Vf1) ♦ forþryccan (Vf1).


2.
(fermer, murer, etc.) fordyttan ← ♦ forstoppian (Vf) ♦ forþryccan (Vf1). obstruant foretimbrigende.


3.
(UN PASSAGE, UN ACCÈS) belūcan (VF2) ♦ fordīcian (Vf2) ♦ forfyllan (Vf1) ♦ forsettan (Vf1) ♦ forsittan (VF5) ♦ forstandan (VF6) ♦ fortimbrian/fortymbrian (Vf2) ♦ fortȳnan (Vf1) ♦ forwyrcan/forwercan, got. frawaurkjan, v.h.a. firwirken {Vf1}.