odieux

odieux, adj.


1. (détestable) andsǣte āscunelic āwyrge(n)dliceg(i)le fracoþlic/fracuþlic/fraceþlic/fracodlichatigendlic hatol/hetol/hetel, v.h.a. hazzal ♦ hēa(h)lic lāþ > a.m. lo(a)th, v.n. leiðr, v.h.a. leid > all.m. leid, v.s. lēđ, v.fr. leed ♦ lāþlic > a.m. loathly, v.h.a. leidlīh, v.s. lēđlīc ♦ onscuniendlic/anscuniendlic onscunodlicsæc/sac slīþfulunlēof, got. unliubs, v.h.a. unliup. (CRIME, etc.) hefelic hefiglic. très odieux þurhlāþ. acte odieux fracoþdǣd (f. i). ennemi odieux lāþgenīþla (m. an) ♦ lāþgetēona (m. an) ♦ lāþgewinna (m. an). procédé/stratagème odieux lāþsearu (nt. wa). conduite odieuse ǣwiscnes/ēwiscnes (f. jō) ♦ fracoþscipe (m. i). être odieux, v. ālāþian lāþian > a.m. loathe, v.n. leiða, v.h.a. leidōn {Vf2}, v.s. lēđon. devenir odieux ālāþian. rendre odieux belǣþan (Vf) ♦ lāþettan (Vf1), v.h.a. leidez(z)an.


2.
(atroce, abominable) dēop/dīop > a.m. deep, got. diups, v.n. djúpr, v.h.a. tiuf > all.m. tief, v.s. diop/diap, v.fr. diop/diap ♦ dēoplic frēcne/frǣcne (ja/jō), v.n. frœkn, v.s. frōkan ♦ hēa(h)lic hefelic hefig/hæfig > a.m. heavy, v.n. hǫfugr/hǫfigr, v.h.a. hebīg/hefīg, v.s. heƀig ♦ hefiglic hefigtȳme/hefigtīme/hefetīmeswǣr/swār/swēr, swǣre (ja/jō), v.n. svárr, v.h.a. swāri (ja/jō) > all.m. schwer, v.s. swāri, v.fr. swēre ♦ sw(e)art/swært > a.m. swart, got. swarts, v.n. svartr, v.h.a. swarz > all.m. schwarz, v.s. swart, v.fr. swart. mort odieuse lāþsīþ (m. a).