offrande

offrande, n.


1. (présentation) rǣcing/rācing (f. ō).


2.
(sacrifice) āsegendnes (f. jō) ♦ bring (m.) ♦ gebrengnes (f. jō) ♦ offrung (f. ō) ♦ onsǣgednes/ansǣg(e)dnes/onsēgednes (f. jō) ♦ sǣgednes (f. jō) ♦ tīber/tīfer (nt.), got. tibr (nt.), v.h.a. zepar/zebar (nt.) ♦ tōbrengnes (f. jō). apporter une offrande (ge)offrian (Vf2) > a.m. offer, v.n. offra, v.s. offria/offrōn, v.fr. off(a)ria. jours d’offrande (PÂQUE JUIVE) offringdagas (m. pl. a). offrande brûlée bærnelāc/bernelāc (nt. a) ♦ bærning/berning/brenning (f. ō) ♦ brynegield (nt. a). offrande d’un jeûne lācfæsten (nt. ja). offrande de sang blōdwīte (nt. ja). offrande de vin (libation) wīntīber/wīntīfer (nt.).