onze

onze, adj. num. et n.


endleovan/ellefne > a.m. eleven, got. ainlif, v.n. ellifu, v.h.a. einlif > all.m. elf, v.s. ellewan, v.fr. andlova/elleva. multiplié par onze endlyfenfeald.