acceptation

acceptation, n.


1. (consentement à recevoir) andfang (nt.) ♦ andfeng (m. i) ♦ andfengnes (f. jō) ♦ underfang underfangennes (f. jō) ♦ underfeng (m. i).

2. (croyance) andfengnes (f. jō).

3. (résignation) geþafung (f. ō).