rechigner

rechigner, vi.


wāfian (Vf2). donner en rechignant ofunnan (perf. pr.), v.s. afunnan.