renier

renier, vt.


1. (abjurer) ætsacan (VF6) ♦ ætswerian (VF6) ♦ oþsacan (VF6) ♦ wiþsacan (VF6). renier sous serment ætswerian (VF6) ♦ ofswerian (VF6) ♦ oþswerian (VF6).


2.
(répudier) forcinnan (VF3).