auge

auge, n.


binn (f.), binne (f. ōn) > a.m. bin ♦ trog/troh (m.) > a.m. trough, v.n. trog (nt.), v.h.a. troc > all.m. Trog.