respirer

respirer, vi.


gebregdan oreþe (VF3) ♦ (ge)ēþian/(ge)ēþigean/ōþian (Vf2) ♦ getēon oroþ (VF2) ♦ hladan oroþ (VF6) ♦ or(e)þian (Vf2). respirer fort fnǣstnian (Vf), v.h.a. fnastnōn (Vf2).