sang

sang, n.


1. liquide organique a. blōd (nt. a) > a.m. blood, got. blōþ (nt. a), v.n. blóð (nt.), v.h.a. bluot (nt. a) > all.m. Blut, v.s. blōd (nt.), v.fr. blod (nt.) ♦ drēor (m. a), v.n. dreyri (m.), v.h.a. trōr, v.s. drōr ♦ heolfor (nt. a) ♦ swāt/swōt (m. a) > a.m. sweat, v.n. sveiti (m.), v.h.a. sweiz (m. a) > all.m. Schweiss, v.s. swēt, v.fr. swēt. sang coagulé dēadblōd (nt. a). sang de la victime/des victimes wældrēor (m. a). sang du carnage cwealmdrēor (m. a). sang versé par l’épée heorudrēor (m. a) ♦ heorudrync (m. i). sang vital sāwoldrēor/sāweldrēor (nt. a).

b. assoiffé de sang blōdgeotendeblōd(h)rēow (wa/wō) ♦ blōdig > a.m. bloody, v.n. blóðugr, v.h.a. blōtag > all.m. blutig, v.s. blōdag, v.fr. blōdich ♦ blōdigtōþ cwealmbǣre/cwylmbǣrecwildrōf/cwyldrōf dēaþbǣrende/dēadbǣrendedēaþrēow (wa/wō) ♦ heaþugrim heorugīfre (ja/jō) ♦ heorugrǣdig heorugrimmhrāgifre (ja/jō) ♦ morþorhycgende myrþuwælfel wælgīfre (ja/jō) ♦ wælgrǣdig wæl(h)rēow/wælhrēaw/wælrǣw (wa/wō) ♦ wælhrēowlic wælgrim(m)wælslītende. être assoiffé de sang blōdgian (Vf2).
effusion de sang blōddrync (m. i) ♦ blōdgyte/blōdgeote (m. i) ♦ gyte blōdes (m. i) ♦ heaþuswāt (m. a). sans effusion de sang unblōdig. fourniture de sang blōdscēawung (f. ō). goutte de sang (TOMBANT DE L’ÉPÉE) hildegicel (m.). ingestion de sang (COMME MÉDICAMENT) blōdþigen (f.). mélange à base de sang blōdgemang (nt. a). offrande de sang blōdwīte (nt. ja). perte de sang ærning/(i)erning (f. ō) ♦ blōdes gyte (m. i) ♦ blōdgyte (m. i) ♦ blōdryne/blōdiorn (m.), v.fr. blōdrene ♦ blōdsiht(e) (f.) ♦ flōwing (f. ō) > a.m. flowing ♦ ryne/rine/rene (m.), got. runs (m. i), v.n. run (nt.), runi (m.), v.h.a. runs (m.), run (nt.). qui perd du sang blōdyrnende. taché de sang blōdfāgblōd(ge)menged blōdig ← ♦ drēorfāh swātfāhtacher de sang (ge)blōd(e)gian (Vf2) ♦ rēodan, v.n. rjóða {VF2}. verser le sang/faire couler le sang āgēotan blōd (VF2) ♦ blōd gespillian (Vf2). personne qui verse le sang blōdgēotend (m. nd). vomir du sang blōd hrǣcan (Vf).

2 (lignée) gebyrd/gebird (f. i), got. gabaurþs (f. i), v.n. byrð (f.) > a.m. birth, v.h.a. giburt (f. i) > all.m. Geburt, v.s. giburd (f.), v.fr. berth (f.) ♦ gecynd/gecind (nt. ja) > a.m. kind ♦ cynn > a.m. kin, got. kuni, v.n. kyn, v.h.a. kunni {nt. ja} ♦ forecennednes (f. jō) ♦ sǣdsworn tē(a)m/tȳm (m.) > a.m. team, v.n. taumr (m.), v.h.a. zoum (m.) > all.m. Zaum, v.s. tōm, v.fr. tām ♦ tūd(d)or/tūd(d)er (nt. a). sang paternel fæderæþelo (nt. indécl.). de même sang (ge)sibb/(ge)sybb (ja/jō), v.h.a. sippi (ja/jō), gisibbo, v.fr. sibbe. de sang royal cyneboren.