saucisse

saucisse, n.


gehæcca mearg/mærg/mærh/mearh/merig (m. et nt.) > a.m. marrow, v.n. mergr (m. i), v.h.a. mar(a)g (nt. a) > all.m. Mark, v.s. marg, v.fr. merg/merch ♦ mearhgehæc(c) (nt.) ♦ mearhæccel (nt.).