à

à, prép.


1. (LOCATIF) æt/et > a.m. at, got. at, v.n. at, v.h.a. az, v.s. at, v.fr. et/it ♦ on/an > a.m. on, got. ana, v.n. á, v.h.a. ana(n)/an(e) > all.m. an, v.s. an(a), v.fr. an/on ♦ til > a.m. till, v.n. til, v.fr. til.

2. (DIRECTIONNEL) > a.m. to, got. du, v.h.a. zuo/zū > all.m. zu, v.s. tō, v.fr. tō ♦ tōgē(a)nes/tōge(a)gnes/tōgægnes, v.h.a. tegegnes, v.s. tegegnes, v.fr. tōjenst ♦ wiþ > a.m. with, v.n. við, v.s. wiđ, v.fr. with.

3. (TEMPOREL : MOMENT PRÉCIS) æt ← ♦ be/bī/big > a.m. by, got. bi, v.h.a. bī/be > all.m. bei, v.s. bi/be, v.fr. bī/be ♦ mid/miþ, got. miþ, v.n. með(r), v.h.a. mit(i) > all.m. mit, v.s. mid(i), v.fr. mit(h)/mei ♦ on ← ♦ til ← ♦ ← ♦ uppan/uppon, v.h.a. ūffan, v.s. uppan, v.fr. uppa ♦ wiþ ← ♦ ymb(e)/emb(e)/umb(e), v.n. um(b), v.h.a. umbi/umbe > all.m. um, v.s. umbi, v.fr. um(be).
(au moment de, avec)
samod, got. samaþ, v.h.a. samant > all.m. samt.

4. (ATTRIBUTION) ← ♦ wiþ ←.

5. (à propos de) on ← ♦ ymb(e) ←.

6. (BUT) on ←.

7. (PRIX, QUANTITÉ, MESURE) on ← ♦ ← ♦ þur(u)h > a.m. through, got. þairh, v.h.a. duruh/dhurah > all.m. durch, v.s. thur(u)h/thuru, v.fr. thruch.